גיבון נפגש עם גמגמן

גיבון נפגש עם גמגמן.
– שלום! אומר הגיבון.
– שששאאאללללום! אומר הגמגמן. אאאיייפפפה אתתתה הווולך?
– לחדש את הדרכון שלי.
אלל תתתעעעשה תתתמממונננה מפפפרופפפיל כדדדי שששתוכככל לסגגגור את הדדדדרכככון…!

 

יכולה ל ל לעזור ל לי?

– ש ש ש מעתי ש ש שאת יכ יכולה ל ל לעזור ל לי! אומר הגמגמן.
– כן! משיבה לו קלינאית התקשורת, תתרווח בכיסא, תסתכל לי ישר בעיניים וספור לאט עד עשר.
הגמגמן מתחיל לספור:
– א א אחת, ש ש שתיים, ש ש לשוש, ארבע, חמש, שש, שבע, שמונה, תשע, עשר. נהדר! אני לא מגמגם יותר!
– יפה מאוד! משיבה קלינאית התקשורת בזמן שהיא מלווה אותו החוצה, הטיפול עולה 500 שקל.
הגמגמן שואל: כ כ כ מ מ מה?

 

גמגום נכנס לבר

גמגום נכנס לבר ואומר לברמן:
תתתביא לללי כככוס בבברנדי!
כככן אאאדוננני, מממיד! משיב הברמן.
בזמן שהגמגום שותה את הברנדי שלו, נכנס גבר שאומר:
תן לי כוס ברנדי!
כן אדוני, מיד! משיב הברמן.
הגמגום, מעוצבן: אאאתה עעעסיתתת צצצחוק מממני?
לללא מממך, מממנו…!

 

מגמגם לצולע

מגמגם לצולע.
– אם אתה רוצה לא לצלוע, לך עם רגל אחת על המדרכה והשנייה על הכביש.
הצולע עונה לו:
– אם אתה רוצה לא לגמגם, אז תשתוק…!  
קרדיט ל- דוד שחר

 

מכירת ספרי תנ"ך

צעיר נכנס לסוכנות מכירת ספרי תנ"ך מבית לבית:
א…ננננ…י רררוצצצה גגגםםם ליממממכככור!
בעל הבית מרחם אליו ונותן לו 3 ספרים למכור.
תוך שעה בחור חוזר עם הכסף.
הבוס נותן לו עוד 10.
תוך שעתיים וחצי הבחור מכר אותם ומגיע לקחת עוד.
הבוס שואל אותו איך הוא מצליח למכור עד כדי כך טוב.
הבחור עונה: אני מממצצלללצצל בדדדלת ווו כככאשששאר עווונים אננני אווומממר לללאהםם:
רררוצצציםםם לקקקנננו או שששאני אקקרה לללכככם?

 

אורולוג מגמגם

אורולוג מגמגם אומר למטופל:
– מממה הבבביעה שששלך? 
– דוקטור, אני מתקשה להשתין.
– כן, אני רררוצצצה לללדעת איךךך אתתתה מממשתתתין כככאשששר אתתתה מממצללליח!
– דוקטור, אני משתין איך שאתה מדבר…!

 

ככהממה זזה?

מגמגם עומד בתור במכולת. כשמגיע תורו, הוא שואל את המוכר:
– ככהממה זזה?
– עשששרים שקקקל, ענה המוכר כשהוא גם מגמגם.
האיש שילם ובזמן שהוא הכניס לשקית את הקניות הוא שמע את האיש שאחריו שואל את המוכר:
– כמה כל זה יעלה לי בבקשה?
– חמישה שקלים ושלושים אגורות! משיב לו המוכר, בלי לגמגם.
הוא מתעצבן ופונה למוכר:
– תתתתיגד, אתתתה, צצצוחחחק עעעלי?
– לללא! אומר המוכר, אאאני צצצוחחחק עעעליו…!

 

מגמגם באוטובוס

מגמגם באוטובוס שואל את אחד הנוסעים:
– אללל תתתכככעס אדדדדונני, מממה השששעה?
הנוסע שותק והמגמגם מתעקש שוב.
אין תגובה גם הפעם. בתחנה הבאה, המגמגם יורד ואחרי שהדלתות נסגרות, נוסע אחר שואל את זה שלא ענה למגמגם:
– ובכן אדוני, לא יכולת להגיד לאיש המסכן מה השעה?
– מממה ללעשששות? אם הייתתתי עועונה לללו, היה חחחחושב שששאננני צצצוחחחק מימימממנו…!

 
גלילה לראש העמוד
פרסום באתר

בעל עסק? פרסם כאן!

logo-adriano-jokes