בדיחות על מגמגמים
בדיחות על מגמגמים

מכירת ספרי תנ"ך

צעיר נכנס לסוכנות מכירת ספרי תנ"ך מבית לבית:
א…ננננ…י רררוצצצה גגגםםם ליממממכככור!
בעל הבית מרחם אליו ונותן לו 3 ספרים למכור.
תוך שעה בחור חוזר עם הכסף.
הבוס נותן לו עוד 10.
תוך שעתיים וחצי הבחור מכר אותם ומגיע לקחת עוד.
הבוס שואל אותו איך הוא מצליח למכור עד כדי כך טוב.
הבחור עונה: אני מממצצלללצצל בדדדלת ווו כככאשששאר עווונים אננני אווומממר לללאהםם:
רררוצצציםםם לקקקנננו או שששאני אקקרה לללכככם?

 

אורולוג מגמגם

אורולוג מגמגם אומר למטופל:
– מממה הבבביעה שששלך? 
– דוקטור, אני מתקשה להשתין.
– כן, אני רררוצצצה לללדעת איךךך אתתתה מממשתתתין כככאשששר אתתתה מממצללליח!
– דוקטור, אני משתין איך שאתה מדבר…!

 

אורולוג מגמגם

אורולוג מגמגם אומר למטופל:
– מממה הבבביעה שששלך? 
– דוקטור, אני מתקשה להשתין.
– אני רררוצצצה לללדעת איךךך אתתתה מממשתתתין כככאשששר אתתתה מממצללליח!
– האתת דוקטור, אני משתין איך שאתה מדבר…!

 

ככהממה זזה?

מגמגם עומד בתור במכולת. כשמגיע תורו, הוא שואל את המוכר:
– ככהממה זזה?
– עשששרים שקקקל, ענה המוכר כשהוא גם מגמגם.
האיש שילם ובזמן שהוא הכניס לשקית את הקניות הוא שמע את האיש שאחריו שואל את המוכר:
– כמה כל זה יעלה לי בבקשה?
– חמישה שקלים ושלושים אגורות! משיב לו המוכר, בלי לגמגם.
הוא מתעצבן ופונה למוכר:
– תתתתיגד, אתתתה, צצצוחחחק עעעלי?
– לללא! אומר המוכר, אאאני צצצוחחחק עעעליו…!

 

מגמגם באוטובוס

מגמגם באוטובוס שואל את אחד הנוסעים:
– אללל תתתכככעס אדדדדונני, מממה השששעה?
הנוסע שותק והמגמגם מתעקש שוב.
אין תגובה גם הפעם. בתחנה הבאה, המגמגם יורד ואחרי שהדלתות נסגרות, נוסע אחר שואל את זה שלא ענה למגמגם:
– ובכן אדוני, לא יכולת לגיד לאיש המסכן מה השעה?
– מממה ללעשששות? אם הייתתתי עועונה לללו, היה חחחחושב שששאננני צצצוחחחק מימימממנו…!

 

מגמגם בחנות ציפורים

מגמגם אחד נכנס לחנות ציפורים:
– אאאני רורורוצה לקקקנות תותותוכי!
המוכר: בבקשה, צא מהחנות שלי מיד, אתה מקלקל לי את הסחורה…!

 

יש לי פרוסטטה

שני קשישים עומדים בתור לרופא.
הראשון, מגמגם, שואל את השני: על ממה בבבבתא לררורורפא?
קשיש השני עונה: יש לי פרוסטטה.
שואל הראשון: מממה זה פופופופרוסטטה?
השני עונה: אני משתין כמו שאתה מדבר…!

 

גלילה לראש העמוד
פרסום באתר

בעל עסק? פרסם כאן!

logo-adriano-jokes